SERTAI SEKARANGPERCUMA. SELAMAT. DEPERCAYA

Terma & Syarat Promosi

Terma & Syarat Promosi

1. Pelanggan hendaklah berusia lebih daripada 18 tahun, atau usia dewasa di rumah bidang kuasa pelanggan, mempunyai keupayaan mental untuk mengambil tanggungjawab untuk tindakan pelanggan sendiri dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat www.Xax888.com berhak pada bila-bila masa membatalkan apa-apa transaksi yang melibatkan ahli dibawah umur.

2. Semua bonus yang ditawarkan adalah bertujuan untuk pelanggan rekreasi sahaja. Akaun yang dikenalpasti atau disyaki sebagai jenis bukan rekreasi bermain atau gaya taruhan atau kerjasama antara pihak-pihak lain, tidak layak untuk promosi ini dan tertakluk kepada apa-apa bonus yang dianugerahkan ditambah dan kemenangan untuk dibatalkan pada budi bicara www.Xax888.com

3. Anda hanya dibenarkan satu akaun yang aktif di laman web ini. www.Xax888.com mempunyai hak untuk memerhatikan ahli-ahli untuk memastikan tiada kewujudan akaun- akaun lain. Sekiranya didapati bahawa anda telah membuka lebih daripada satu akaun, semua akaun akan ditutup tanpa notis. Xax888.com mempunyai hak untuk menolak akses kepada sesiapa pun. Semua Tawaran adalah terhad kepada hanya satu akaun bagi setiap individu, Keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.

4. Dalam semua promosi, peraturan yang ketat akan dikuatkuasakan terhadap penyalahgunaan akaun berganda. Xax888.com boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan apa aktiviti tersebut merangkumi penyalahgunaan akaun berganda.

5. Sebelum syarat rollover promosi dipenuhi, jumlah deposit itu bersama dengan Bonus dan apa-apa kemenangan yang diperuntukkan, tidak dibenarkan membuat pengeluaran.

a. Jika ahli telah memohon untuk bonus promosi, tetapi sebelum bonus dikreditkan dalam akaun:

i. Jika baki akaun tidak mencukupi untuk memenuhi syarat-syarat perolehan bonus; www.Xax888.com mempunyai hak untuk meminta ahli membayar baki atau membuat deposit baru sebanyak jumlah yang sama sebelum kredit bonus dilakukan.

ii. Permintaan Pengeluaran Wang; www.Xax888.com berhak untuk menolak pengeluaran jika tidak memenuhi syarat perolehan promosi. Pelanggan boleh membuat permintaan pengeluaran semula setelah syarat-syarat perolehan promosi dipenuhi.

b. Jika bonus promosi telah dikreditkan dalam akaun ahli dan ahli membuat satu atau lebih pertaruhan, permintaan ahli untuk membatalkan atau menarik balik bonus yang membolehkan ahli membuat pengeluaran tidak akan dilayan, melainkan ahli memenuhi syarat-syarat perolehan promosi .

6. Hanya pertaruhan yang menjana pulangan kemenangan / kerugian akan menyumbang kepada memenuhi syarat-syarat rollover promosi. Pertaruhan yang tidak sah / dibatalkan/pertaruhan seri tidak akan dikira.

7. Melainkan dinyatakan dengan jelas sebaliknya dalam terma mana-mana promosi , hanya 25 % daripada jumlah perolehan dikira pada mana-mana permainan Roulette ( semua variasi ), ditambah Permainan RNG & Slot akan dikira untuk keperluan pusing ganti mana-mana bonus.

8. .Pertaruhan dibuat di bawah (Decimal ganjil 1.5; Hong Kong ganjil 0,5; Melayu Positif Ganjil 0.5; Indo Ganjil -2.0; AS Odds -200) dan pertaruhan tidak sah, seri, dibatalkan, atau dibuat untuk pihak lawan dengan hasil yang sama tidak akan dikira dalam syarat- syarat rollover.

9. Jika menjumpai simbol [*] pada bonus atau butiran promosi dan pengiklanan dalam www.Xax888.com, symbol tersebut mewakili maksud 'Terma dan Syarat'.

10. Tertakluk kepada Fasal 5 di atas, setelah bonus telah dikreditkan ke dalam akaun ahli, www.Xax888.com mempunyai budi bicara mutlak untuk meluluskan atau menolak permintaan ahli untuk menukar promosi, membatalkan bonus, atau membuat pengeluaran wang tanpa melengkapkan syarat rollover. Apa-apa kelulusan yang diberikan akan tertakluk kepada denda yang dikenakan ke atas deposit, jumlah bonus ditarik balik dan apa-apa kemenangan terakru sebelum permintaan itu akan dibatalkan.

11. Melainkan dinyatakan sebaliknya, pelanggan tidak layak untuk mengambil bahagian dalam sebarang promosi www.Xax888.com serentak lain.

12. Sebarang bonus dan kemenangan tidak boleh dipindah milik kepada akaun lain melainkan jika pada budi bicara www.Xax888.com

13. www.Xax888.com berhak untuk meminta pelanggan menyediakan dokumentasi yang mencukupi bagi kita untuk mengesahkan identiti pelanggan sebelum kami mengkreditkan apa-apa bonus ke akaun beliau.

14. Jika syarat-syarat untuk mana-mana tawaran atau promosi belum dipenuhi oleh pemegang akaun ; tidak dipatuhi; didera; atau terdapat bukti siri pertaruhan yang diletakkan oleh pelanggan atau kumpulan pelanggan tanpa mengira hasilnya; atau terdapat pakatan sulit dalam apa-apa bentuk lain; atau dari penggunaan satu akaun; yang disebabkan oleh bonus promosi atau mana-mana tawaran promosi menyebabkan keuntungan pelanggan, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan; www.Xax888.com berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut bonus dan semua kemenangan. Pampasan akan di kenakan kepada pelanggan atau akaun pelanggan sehingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran. Sebagai penghalang punitif dan sebelumnya kepada potongan bonus atau bonus tambah kemenanangan dan kos pentadbiran, baki yang tinggal di dalam akan tertakluk kepada perolehan yang 100% masing-masing, sebelum mana-mana pengeluaran adalah dibenarkan.

15. Sekiranya pertikaian timbul dalam semua perkara yang berhubungan dengan pemberian bonus dan / atau Terma dan Syarat dalam Promosi, keputusan muktamad akan dibuat oleh Xax888.com. Keputusan yang dibuat adalah muktamad dan tidak tertakluk kepada semakan atau rayuan oleh mana-mana pelanggan atau pihak ketiga.

16. Dengan menyertai Promosi ini, pelanggan bersetuju untuk melepaskan, menunaikan dan tidak berniat, Syarikat, Xax888.com, wakil undang-undang mereka, syarikat gabungan, anak syarikat, agensi-agensi dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen-ejen mereka dari apa-apa kerosakan yang ditanggung atau kerugian yang dialami atau yang ditanggung, sama ada secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Promosi ini.

17. Xax888.com merizabkan lagi hak eksklusif, yang boleh dilaksanakan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah suai, mengubah, memberhentikan, membatalkan dan / atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

18. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara makna versi Bukan Bahasa Inggeris Promosi Terma dan Syarat-syarat Spesifik, maksud versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

19. Promosi ini sah hanya di mana yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan atau nasional yang berkenaan, dan di mana orang secara sah layak untuk mengambil bahagian di bawah undang-undang. Pelanggan mengakui bahawa www.Xax888.com beroperasi daripada bidang kuasa di mana ia berlesen, dikawal selia dan undang-undang dibenarkan untuk membuat promosi itu, dan Xax888.com akan berusaha dan tidak menggalakkan dalam bidang kuasa dilarang atau kepada pelanggan di, atau dari bidang kuasa dilarang. Pelanggan bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan undang-undang tempatan atau nasional sebelum mengambil bahagian dalam promosi www.Xax888.com. Dengan menyertai promosi itu, pelanggan waran bahawa dia telah mendapatkan nasihat undang-undang dan / mengenali undang-undang yang berkenaan untuk mengesahkan bahawa penyertaannya tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

5% Bonus Tambahan Sehingga MYR 200 Daftar Sekarang

5% Bonus Tambahan Sehingga MYR 200 - 5% Deposit Bonus Tambahan , hanya untuk SCR888 !

Tawaran Promosi

 • Membuat deposit minimum sebanyak MYR 30 ke SCR888 .
 • Dapat 5% Bonus tambahan di setiap SCR888 transaksi sehingga MYR200!

Terma & Syarat

 • Promosi ini bermula 12:00:00 (GMT +8) 27 Jan 2016 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 31 Disember 2016.
 • Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Promosi ini hanya untuk SCR888 sahaja .
 • Pengeluaran wang tertakluk kepada perputaran x2 kali daripada jumlah amaun deposit dengan bonus .
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Ahli Baru Xax888 akan dapat kredit Kejutan! Daftar Sekarang

Ahli Baru Xax888 akan dapat kredit Kejutan! - Like & Share laman peminat rasmi Xax888 untuk menebus kredit percuma!

Tawaran Promosi

 • "Like", "Share" Laman Peminat Rasmi kami - https://www.facebook.com/Xax888.official, dan anda akan memperolehi ganjaran sebanyak MYR18 dan berpeluang untuk MENANG lebih banyak!
 • Langkah 1 - Layari laman peminat rasmi Xax888 kami untuk "Like" dan "Share" laman peminat rasmi kami dan Pin Post.
 • Langkah 2 - Sila login di Xax888 dan tekan "Borang Tuntutan Promosi", isikan borang untuk menebus.
 • Langkah 3 - Selepas hantar "Borang Tuntutan Promosi", ahli perlu mesej kami nama pengguna Xax888 di Laman Peminat Rasmi Xax888 untuk pengesahan.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT+8) 01 August 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016.
 • Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888 baru yang "Like" dan "Share" di Laman Peminat Xax888.
 • Promosi ini adalah ditawarkan untuk ahli-ahli baru Xax888.
 • Akaun Facebook anda mestilah aktif sekurang-kurangnya 6 bulan dengan status setiap minggu, berdaftar dengan sekurang-kurangnya 50 kawan-kawan.
 • Semua ahli-ahli adalah layak untuk menuntut bonus aktif ini sekali sahaja.Tuntutan bonus akan diproses dalam tempoh 3 hari selepas tuntutan diluluskan
 • Ahli-ahli perlu isi akaun peribadi facebook URL Link, (Contoh untuk Laman Peminat Rasmi Xax888-"https://www.facebook.com/Xax888.official") dalam tuntutan promosi ruangan dan mesej kami nama pengguna Xax888 di Laman Peminat Rasmi Xax888 untuk pengesahan. Tuntutan promosi akan ditolak sekiranya ahli-ahli tidak mengisi di ruangan tuntutan.
 • Ahli-ahli dikehendaki meletakkan pertaruhan yang sama nilai kredit percuma yang diterima, sebelum pengeluaran boleh dibuat. Pengeluaran maksimum dihadkan pada RM68 sahaja dan semua baki akan dibatalkan
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Elaun Jaminan Kerugian Untuk Ahli Baru Daftar Sekarang

Elaun Jaminan Kerugian Untuk Ahli Baru - Menuntut Rebat Sehingga 50% Bagi Kerugian Anda

Tawaran Promosi

 • Ahli baru perlu membuat deposit minimum sebanyak MYR 50 dan memilih promosi di borang deposit untuk layak untuk promosi ini.
 • Sertai kami sekarang dan menuntut 50% daripada kerugian anda sehingga MYR 200 daripada jumlah deposit.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT+8) 28 Jan 2016 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 31 Dec 2016 .
 • Semua ahli baru layak kepada tuntutan bonus Elaun Jaminan ini sekali sahaja.
 • Untuk menebus bonus ini, ahli perlu mengemukakan "Borang Promotion Claim" dan akan diproses dalam 2 Jam selepas tuntutan diluluskan.
 • Ahli-ahli hanya layak untuk menerima bonus ini selepas akaun permainan mempunyai RM10 atau lebih rendah.
 • Promosi Bonus Elaun Jaminan adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 3 kali yang mudah, pembayaran maksimum untuk ini adalah x 5 kali ganda jumlah kredit percuma.
 • Promosi ini hanya terpakai pada hanya 3 produk permainan terpilih seperti S8Star, ClubSunCity, Rollex .
 • Ahli masih layak untuk menuntut " Bonus Aluan" selepas mendakwa promosi ini.
 • Ahli-ahli tidak berhak untuk menuntut promosi ini jika telah buat pengeluaran sekali.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888 berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Bonus Sambutan Penuh Keliaran deposit MYR 100 dan Percuma MYR100!Maklumat Lanjut! Daftar Sekarang

Bonus Sambutan Penuh Keliaran deposit MYR 100 dan Percuma MYR100! - Penyegaran dengan Bonus Sambutan sehingga MYR 300!

Tawaran Promosi

 • 1. Sertai kami sekarang dan nikmati sehingga 100% Bonus Selamat Datang hanya di Xax888.com.
 • 2. Membuat deposit pertama sebanyak MYR 300 dan mendapat tambahan MYR 300 untuk bermain dengan.
 • 3. Pilih '100% BONUS SELAMAT DATANG UNTUK AHLI-AHLI BARU' di bahagian bawah borang Deposit.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 12:00:00 (GMT +8) 18 Jan 2016 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 31 December 2016. Promosi ini ditawarkan kepada ahli-ahli berdaftar yang baru di Xax888, dan ahli-ahli yang belum pernah membuat sebarang deposit.
 • Jumlah deposit minimum MYR 30 diperlukan untuk membuat tuntutan Bonus ini.
 • Setiap ahli hanya boleh menuntut Bonus Selamat Datang ini sekali sahaja.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 10 kali yang mudah.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet , CITIBet & SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Buat Deposit pertama untuk memulakan Pembina Bonus 338%! Daftar Sekarang

Buat Deposit pertama untuk memulakan Pembina Bonus 338%! - Sehingga MYR988, dapatkan 338% Bonus Tambahan untuk tiga kali Deposit yang pertama!

Tawaran Promosi

 • Sertai kami sekarang dan nikmati Bonus Selamat Datang sehingga 338% hanya di Xax888.com
 • Buat deposit yang pertama, kedua dan ketiga untuk mendapatkan Bonus tambahan PERCUMA.
 • Pilih '338% Pakej Bonus Selamat Datang - 118%, 70% atau 150%' di bahagian bawah borang Deposit.
 • Nikmati sehingga MYR 988 dari Bonus Selamat Datang untuk bermain.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 01 Jan 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada ahli-ahli berdaftar yang baru di Xax888, dan ahli-ahli yang belum pernah membuat sebarang deposit.
 • Jumlah deposit minimum MYR 30 diperlukan untuk membuat tuntutan Bonus ini.
 • Setiap ahli hanya boleh menuntut peringkat Bonus Selamat Datang ini sekali sahaja.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 18 kali yang mudah.
 • 338% Pakej Pembina Bonus Selamat Datang : Sila rujuk carta di atas.
 • Membuat deposit pertama dan nikmati 118% bonus atau sehingga maksimum MYR 288,
 • Membuat deposit kedua dan nikmati 70% bonus atau sehingga maksimum MYR 300 dan,
 • Membuat deposit ketiga dan nikmati 150% bonus atau sehingga maksimum MYR 400, berdasarkan deposit yang diluluskan.
 • Tawaran promosi in hanyalah sah kepada pelanggan yang membuat deposit pertama, kedua and ketiga. Sebelum membuat deposit baru untuk peringkat berikutnya, anda dikehendaki menghabiskan tuntutan bonus bermain yang pertama.
 • Jika anda tidak mengahabiskan tuntutan pertama, anda tidak boleh meneruskan bonus bermain ke peringkat berikutnya. Tuntutan bonus bermain boleh dilucuthakkan.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Setiap hari Setiap Main - 15% Bonus Tambahan untuk Anda! Daftar Sekarang

Setiap hari Setiap Main - 15% Bonus Tambahan untuk Anda! - 15% Bonus Tambahan untuk deposit Pertama Harian, sehingga MYR288!

Tawaran Promosi

 • Membuat deposit minimum sebanyak MYR 30.
 • Pilih yang '15% untuk Deposit pertama harian' di bahagian bawah borang Deposit.
 • Nikmati sehingga MYR 288 untuk deposit pertama harian anda.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 01 Jan 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Semua ahli-ahli adalah layak untuk menuntut Bonus Pertama Harian ini sekali sahaja.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 15 kali yang mudah.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
MYR500 dapat lebih MYR188! Deposit dengan Bonus Kuasa Pancutan! Daftar Sekarang

MYR500 dapat lebih MYR188! Deposit dengan Bonus Kuasa Pancutan! - Deposit Pertama Harian MYR500, Percuma MYR188

Tawaran Promosi

 • Membuat deposit sebanyak MYR 500 dan mendapat tambahan MYR 188.
 • Pilih yang 'PERCUMA 188 DEPOSIT-SEMULA PERTAMA HARIAN' di bahagian bawah borang Deposit.
 • Nikmati MYR 188 tambahan untuk deposit pertama harian anda.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 01 Jan 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Semua ahli-ahli adalah layak untuk menuntut Bonus Pertama Harian ini sekali sahaja.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 25 kali yang mudah.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Keseronokan bermula dengan 10% Bonus Hari minggu harian! Daftar Sekarang

Keseronokan bermula dengan 10% Bonus Hari minggu harian! - Nikmati bonus 10% pada setiap hari minggu sehingga MYR 288 !

Tawaran Promosi

 • Membuat deposit minimum sebanyak MYR 30.
 • Pilih yang 'Keseronokan bermula dengan 10% Bonus Hari minggu harian!' di bahagian bawah borang Deposit.
 • Nikmati sehingga MYR 288 untuk deposit hari harian anda.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 27 Nov 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Ahli-ahli hanya boleh membuat tuntutan Bonus Hari minggu Harian sekali sehari dalam akaun mereka pada setiap hari Isnin hingga Jumaat sahaja.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 10 kali yang mudah.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Hujung Minggu 20% bonus Harian, Keseronokan yang tiada had. Daftar Sekarang

Hujung Minggu 20% bonus Harian, Keseronokan yang tiada had. - Nikmati bonus 20% pada setiap Hujung minggu sehingga MYR 288 !

Tawaran Promosi

 • Membuat deposit minimum sebanyak MYR 30.
 • Pilih yang 'Hujung Minggu 20% bonus Harian, Keseronokan yang tiada had.' di bahagian bawah borang Deposit.
 • Nikmati sehingga MYR 288 untuk deposit hari harian anda.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 27 Nov 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Ahli-ahli hanya boleh membuat tuntutan Bonus Hari minggu sekali sehari dalam akaun mereka pada setiap hari Sabtu dan Ahad sahaja.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 18 kali yang mudah.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
5% Tanpa Had adalah senang dan seronok! Daftar Sekarang

5% Tanpa Had adalah senang dan seronok! - Tuntutan Tanpa Had sebanyak 5% untuk setiap transaksi, sehingga MYR 50!

Tawaran Promosi

 • Membuat deposit minimum sebanyak MYR 30.
 • Pilih yang '5% Tanpa Had adalah senang dan seronok!'' di bahagian bawah borang Deposit.
 • Tiada had 5 % Bonus Tambah Nilai di setiap transaksi

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 31 Okt 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 3 kali yang mudah.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Tambah WeChat kami untuk kredit percuma!! Daftar Sekarang

Tambah WeChat kami untuk kredit percuma!! - Hubungi pasukan WeChat kami untuk credit percuma Myr10!

Tawaran Promosi

 • Senang dan mudah untuk dapatkan MYR10 WeChat bonus!
 • Langkah 1- Ikut akaun Rasmi WeChat kami [Xax888], menyertai kami dalam [csXax888] dan hantarkan nama penguna anda di Xax888.
 • Langkah 2-Sila login di Xax888 dan tekan "Borang Tuntutan Promosi", isikan borang dan ahli-ahli perlu isikan Wechat ID dalam tuntutan promosi ruangan untuk menebus.
 • Langkah 3- Kita akan mengesahkan dan kembali secepat yang mungkin.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT+8) 01 Ogos 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 June 2016.
 • Promosi ini hanya terpakai untuk Xax888 ahli sedia ada yang telah membuat deposit selepas 5 kali dan ke atas.
 • Semua ahli layak kepada tuntutan bonus aktif ini sekali sahaja. Tuntutan bonus akan diproses dalam tempoh 2 hari selepas tuntutan diluluskan.
 • Akaun wechat anda mestilah aktif sekurang-kurangnya 3 bulan dengan minimum 20 status.
 • Percuma MYR 10 BONUS akan sita sekiranya pelanggan pilih sebarang maujud promosi dari Xax888.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 3 kali yang mudah.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PsBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Xax888 Berkat Hari Jadi Daftar Sekarang

Xax888 Berkat Hari Jadi - Hadiah yang berbeza untuk ahli-ahli Xax888!.

Tawaran Promosi

 • Di Xax888 kami akan buat apa jua alasan sahaja untuk meraikan sebarang acara, apatah lagi hari jadi anda?! Kepada semua pemain setia kami, kami suka untuk memberikan sesuatu kembali kepada anda atas sokongan anda di Xax888, kita mempunyai beberapa jenis hadiah yang berbeza untuk ahli-ahli kami.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 01 September 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 31 Ogos 2016.
 • Promosi ini hanya ditawarkan kepada Xax888 ahli sedia ada yang telah membuat deposit sebanyak MYR 788 dan ke atas.
 • Ahli mesti menebus bonus ini semasa bulan hari jadi. Semua ahli layak kepada tuntutan hari jadi bonus ini sekali sahaja.
 • Untuk menebus bonus ini, ahli perlu mengemukakan borang Promotion claim "Xax888 Berkat Hari Jadi" dan mengepilkan dokumen sokongan di dalam borang tersebut.
 • Tuntutan bonus akan diproses dalam tempoh 3 hari selepas tuntutan diluluskan. Tuntutan promosi akan ditolak sekiranya ahli-ahli tidak mengisi di ruangan tuntutan.
 • Promosi ini adalah tertakluk kepada keperluan perolehan 7 kali yang mudah.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Rebat Tunai Segera Tanpa Had Daftar Sekarang

Rebat Tunai Segera Tanpa Had - Rebat pertaruhan acara sukan sehingga 0.4%, Rebat kasino siaran langsung sehingga 0.7%

Tawaran Promosi

 • Pulangan Tunai adalah satu cara untuk anda menikmati taruhan di Xax888 dan proses mendapat LEBIH banyak wang tunai. Xax888 menawarkan
 • dua Pulangan Tunai yang menarik kepada semua pemain. Bahagian yang terbaik untuk Wang Tunai Kembali ialah TIADA HAD & TIADA PERALIHAN kepada semua tuntutan anda!
 • Pulangan Tunai bagi bermain dalam produk Sportsbook Xax888.
 • Main seberapa banyak yang anda mahu dan nikmati rebat perolehan khas sehingga 0.4%. (Bertaruh MYR 1,000 x 0.4% = MYR 4.00)
 • Pulangan Tunai bagi bermain dalam produk Kasino Xax888.
 • Main seberapa banyak yang anda mahu dan nikmati rebat perolehan khas sehingga 0.8%. (Bertaruh MYR 1,000 x 0.8% = MYR 8.00)

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 12:00:00 (GMT+8) 01 Jan 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016.
 • Pulangan Tunai Kasino terpakai untuk semua ''Kasino Langsung" sahaja.
 • Pulangan Tunai Sukan terpakai untuk semua ''Bolasepak'' sahaja.
 • Anggota diwajibkan untuk Live Chat kami untuk menebus bonus rebate pada dasar mingguan. Kami akan memproses dalam waktu 7 hari kerja.
 • Promosi ini terpakai kepada semua ahli Xax888 yang menggunakan matawang MYR sahaja.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk ClubSunCity, 12Win, 12win Mobile, Rollex, S8star, SCR888, PSBet dan CITIBet.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
 • Xax888 berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
4D Bonus berganda Daftar Sekarang

4D Bonus berganda - Menang lebih 5% dan tambahan 7% REBAT segera !

Tawaran Promosi

 • Menang lebih 5% dan tambahan 7% rebet segera!

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 01 Jan 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Promosi ini terbuka kepada semua ahli-ahli Xax888 yang bermain 4D Bet menggunakan MYR sahaja.
 • Semua nombor yang menang mestilah berdasarkan kepada keputusan rasmi 4D.
 • Setelah menang, ahli-ahli akan menerima bayaran tambahan sebanyak 5%, dan ia akan dipindah ke akaun selepas pengumuman rasmi keputusan 4D.
 • Pembayaran yang layak boleh WITHDRAW atau DEPOSIT ke dalam akaun ahli.
 • Rebat tambahan 7% akan dikira dan reinbursed ke dalam akaun ahli.
 • Promosi ini adalah tidak ada ROLLOVER.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Ganjaran Wang Tunai untuk M2M Daftar Sekarang

Ganjaran Wang Tunai untuk M2M - Program Ahli mendapatkan Ahli, Pencadang Tunai MYR 28

Tawaran Promosi

 • Ahli-ahli aktif Xax888 boleh menyertai Program M2M ini.
 • Pencadang akan menerima ganjaran sebanyak MYR28 apabila akaun ahli baru diaktifkan.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 22 Mar 2016 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Pencadang mestilah ahli berdaftar Xax888 dan telah mendeposit minima MYR100 dan ke atas.
 • Untuk layak mendapat bonus referral anda, ahli-ahli baru perlu menggunakan Referral Link yang disediakan dari rujukan pencadang semasa mendaftar dan membuat jumlah deposit sehingga MY 100.
 • Hanya khusus untuk ahli yang baru mendaftar sahaja dan tiada duplikasi IP, alamat emel, maklumat hubungi dan maklumat waris bank untuk promosi yang disebutkan.
 • Tuntutan bonus akan diproses dalam tempoh 24 jam selepas tuntutan diluluskan. Ahli-ahli dikehendaki meletakkan pertaruhan yang sama nilai kredit komisen yang diterima, sebelum pengeluaran boleh dibuat.
 • Anda boleh berbual dengan kami melalui pilihan perbualan secara langsung 24/7 untuk lebih informasi.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.
Cerialah Monday Blue Happy Hour! Daftar Sekarang

Cerialah Monday Blue Happy Hour! - Main dan Rebut peluang untuk penyertaan cabutan bertuah!

Tawaran Promosi

 • Ahli-ahli yang deposit setiap hari Isnin dari jam 3pm hingga 6pm akan berpeluang untuk 1 penyertaan cabutan bertuah.
 • Lebih banyak deposit anda membuat, lebih banyak peluang anda.

Terma-terma & Syarat-syarat

 • Promosi ini bermula 00:00:00 (GMT +8) 01 Jan 2015 dan berakhir 11:59:59 (GMT+8) 30 Jun 2016. Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli Xax888.
 • Jumlah deposit minimum MYR 30 adalah diperlukan untuk layak menuntut Bonus ini.
 • Pemenang akan menerima pembayaran pada hari Isnin yang berikut. Pemenang bertuah akan dihubungi oleh wakil Xax888.
 • Ahli-ahli perlu meletakkan pertaruhan yang sama nilai kredit percuma yang diterima, sebelum pengeluaran boleh dibuat.
 • Promosi ini mempunyai pembayaran maksimum MYR168.
 • Keputusan seri, kedua-dua belah taruhan, permainan yang tidak sah atau yang dibatalkan, adalah dikecualikan dalam pengiraan perolehan.
 • Promosi ini adalah tidak berkenaan untuk PSBet, CITIBet dan SCR888.
 • Jumlah bonus dan semua kemenangan akan ditarik balik sekiranya keperluan perolehan deposit dan bonus tidak dapat dipenuhi dalam tempoh 30 hari bonus dikreditkan.
 • Xax888.com berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan Terma dan Syarat Promosi Am di Xax888.com.